not available se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Tvådimensionell PAGE (bilder)


PAGE-geelin valaminen
Vid tvådimensionell SDS-PAGE används större körgeler
PAGE-laitteisto

2D-PAGE
Ett exempel på tvådimensionell PAGE-körning. Bilden visar en torr gel, i vilken proteinkomplexen först separerats vågrätt (grön pil). Därefter har proteinkomplexen separerats vinkelrätt (blå pil).

 
 
Accessibility Feedback