fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 3

Katabolism

Mängden energi i organiska molekyler kan förklaras med hjälp av en s.k. reduktions-potential. En reduktionspotential beskriver hur lätt en molekyl kan avge elektroner (dvs. oxideras, då den samtidigt reducerar reaktionens andra part). Ju större benägenhet elektronerna har att lämna en molekyl desto mer energi finns det i den. Cellerna tillgodogör sig denna energi genom att koppla ihop oxidationen av näringsämnen med syntesen av ATP (ADP:s fosforylering till ATP).

ATP bildas genom att dess fosforylering kopplas till oxidationen av näringsämnen. Detta kan ske direkt eller indirekt via en elektrontransportkedja. Vid oxidationen av näringsämnen reduceras s.k. elektronöverförare (t.ex. NADH). 

Om energin i en glukosmolekyl används på bästa sätt, oxideras glukos till koldioxid och samtidigt reduceras syre varvid vatten bildas.

Glukos + 6 O2 ® 6 CO2 + 6 H2O + energi (ATP + värme)

Cellerna kan utnyttja ca 40% av den energi som finns i en glukosmolekyl. Denna mängd energi fångas upp av ATP-molekylerna. Resten av energin vid denna oxidation omvandlas till värmerörelse.
 

 

 
 
Accessibility Feedback