fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 2

sivusto123
Cellens olika rutter vid energiproduktionen
   

Katabolism

Vid glykolysen oxideras glukos till pyruvat (pyrodruvsyra). Vid glykolysen bildas ganska få ATP molekyler. Cellen utvinner betydligt mer energi ur glukos ifall reaktionen får fortsätta efter glykolysen mot citronsyracykeln och dess oxideringar. Detta kan ske endast om cellen har tillgång till syre. I citronsyracykeln avger de reducerade elektrontransportörerna sina elektroner till elektrontransportkedjan, som överför dem till syre. Med hjälp av elektron-transportkedjan kan cellen bilda betydligt mera ATP än vid glykolysen.

Energi utvinns ur fettsyror via en β-oxidation. Slutresultatet av β-oxidationen är acetyl-CoA, som oxideras vidare i citronsyracykeln.
Aminosyror används också som energikälla. Äver här är citronsyracykeln inkopplad.
 

 
 
Accessibility Feedback