not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
Framsida / Allmän patologi / Inflammation / Lymfocyt / Förstorad lymfknuta, 600x
bild

Förstorad lymfknuta, översikt
   
Förstorad lymfknuta, 20x
   
Förstorad lymfknuta, 100x
   
Förstorad lymfknuta, 200x
   
Förstorad lymfknuta, 600x
   
Hyperplasi
   
Imusolmuke
   

Förstorad lymfknuta

Del av ett mycket välavgränsat germinalt centrum i en lymffollikeln. Det är fyllt av aktiverade lymfocyter och omges av en mantel bestående av ickeaktiverade lymfocyter. I förstorade lymfknutor varierar de germinala centrumen i storlek. Fagocyterande celler förekommer rikligt. Vidare ser man celler, som delar sig mitotiskt (vit pil). Både centroblaster = celler med stor kärna och centrocyter = celler med liten kärna förekommer i germinala centra.
600x, H&E.