not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Förstorad lymfknuta, översikt
   
sivusto123
Förstorad lymfknuta, 20x
   
sivusto123
Förstorad lymfknuta, 100x
   
sivusto123
Förstorad lymfknuta, 200x
   
sivusto123
Förstorad lymfknuta, 600x
   
sivusto123
Hyperplasi
   
sivusto123
Imusolmuke
   

Förstorad lymfknuta

Lymffollikel med välavgränsat germinalt centrum (= aktiverade lymfocyter, dubbelpil). Det germinala centrumet omges av en mantel bestående av icke aktiverade lymfocyter (#). Blodfyllda kapillärer (rosafärgade) syns här och där.
100x, H&E.
.

 
 
Accessibility Feedback