fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Hyperplasi, översikt
   
sivusto123
Hyperplasi, 40x
   
sivusto123
Hyperplasi, 200x
   
sivusto123
Hyperplasi, 400x
   
sivusto123
Lymfocyt
   
sivusto123
Imusolmuke
   

Hyperplasi, hyperplasia, hyperplasia

Reaktiv follikulär hyperplasi bör särskiljas från follikulärt lymfom. De reaktiva folliklarna varierar i storlek och form. De är välavgränsade och omges av en vall av lymfocyter. Folliklarna består av små och stora lymfoida celler. Ibland förekommer oregelbundenheter i cellernas kärnstruktur. Det förekommer rikligt med mitoser och histiocyter, som fagocyterat celldebris. Vävnaden, som ligger mellan de geminala centrumen, skiljer sig tydligt från folliklarna. Denna "mellanvävnad" består av olika stora lymfoida celler, tydliga postkapillära venuler och ibland också plasmaceller.

 

 

 
 
Accessibility Feedback