not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Förstorad lymfknuta, översikt
   
sivusto123
Förstorad lymfknuta, 20x
   
sivusto123
Förstorad lymfknuta, 100x
   
sivusto123
Förstorad lymfknuta, 200x
   
sivusto123
Förstorad lymfknuta, 600x
   
sivusto123
Hyperplasi
   
sivusto123
Imusolmuke
   

Förstorad lymfknuta

Ett mycket välavgränsat germinalt centrum i en lymffollikeln. Det är fyllt av aktiverade lymfocyter. I förstorade lymfknutor varierar de germinala centrumen i storlek. Fagocyterande celler förekommer rikligt. Vidare ser man celler som delar sig mitotiskt (vit pil). Både centroblaster, som har stor kärna, och centrocyter, som har liten kärna, förekommer i germinala centra.
200x, H&E.


 
 
Accessibility Feedback