not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Allmän patologi polku Inflammation polku Lymfocyt polku Förstorad lymfknuta, översikt
bild

sivusto123
Förstorad lymfknuta, översikt
   
sivusto123
Förstorad lymfknuta, 20x
   
sivusto123
Förstorad lymfknuta, 100x
   
sivusto123
Förstorad lymfknuta, 200x
   
sivusto123
Förstorad lymfknuta, 600x
   
sivusto123
Hyperplasi
   
sivusto123
Imusolmuke
   

Förstorad lymfknuta, imusolmukkeen liikakasvu

Förstorad lymfknuta, med oskadad yttre kapsel och öppna randsinusar (hålrummen just under kapseln). Follikelvävnaden är hyperplastisk (dvs. den är förstorad på grund av aktiv celldelning) och folliklarna är av varierande storlek (pilar). I dem ser man välavgränsade germinala centra med aktiverade lymfocyter, som omges av en tätare ring (mantel) av mogna lymfocyter.   

 
 
Accessibility Feedback