fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
taso 1

Keuhkosyöpä (cancer pulmonis)

Keuhkosyöpä on toiseksi yleisin miesten syöpätyyppi Suomessa. Keuh­kosyövän yksittäisistä etiologisista tekijöistä tupakanpoltto on keskeisin. Tupakansavussa tavataan useita kymmeniä karsinogeenisia yhdisteitä. Muut etiologiset tekijät ovat vähempiarvoisia. Näistä mainittakoon ionisoiva säteily, asbesti, kvartsi, polysykliset aromaattiset hiilivedyt, tietyt metallit ja niiden suolat (kromi, nikkeli). Asbesti- tai silikoosialtistuksen yhteydessä keuhkosyöpä katsotaan ammattitaudiksi.

Suurin osa keuhkosyövistä on bronkusepiteelistä lähtöisin. Normaali respiratorinen lieriöepiteeli muuttuu metaplastiseksi levyepiteeliksi ja edelleen eriasteisten dysplasiamuutosten kautta in situ -karsinoomaksi ja lopulta invasiiviseksi karsinoomaksi. Aivan distaalisissa, pienissä ilmatiehyeissä valekerrostuneen lieriöepiteelin tilalla on 1-2 kerroksinen värekarvasoluista ja clarasoluista koostuva epiteeli. Etenkin perifeeristen adenokarsinoomien katsotaan saavan alkunsa näistä soluista.

Histopatologisesti keuhkosyövät jaetaan kahdeksaan ryhmään. Ylivoimaisesti suurin näistä on epiteliaalisten kasvainten ryhmä, joita on n. 90-95% kaikista keuhkosyövistä. Nämä jaetaan edelleen alaryhmiin, joista yleisimmät ovat squamosellulaari­nen (levyepiteeli) karsinooma, pienisoluinen karsinooma, adenokarsinooma ja suurisoluinen karsinooma.

 
 
Saavutettavuusseloste