not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Carcinom i matstrupen, översikt
   
Carcinom i matstrupen, 100x
   
Carcinom i matstrupen, 200x
   
Carcinom i matstrupen, 400x
   
Karcinom i matstrupen
   
Ruokatorvi
   

Carcinom i matstrupe

Cellerna i carcinomet är stora och av varierande form. Detta gäller också deras kärnor. 
Mellan cellerna ser man bryggor, som sträcker sig över cellmellanrummet. Kärnorna är ofta hyperkromatiska och nukleolerna mycket tydliga (pilspetsar). Det förekommer rikligt med mitoser. En del av dem är atypiska (röd cirkel).
400x, H&E.