fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Skivepitelkarcinom, översikt
   
sivusto123
Skivepitelkarcinom, 40x
   
sivusto123
Skivepitelkarcinom, 200x
   
sivusto123
Carcinom i matstrupen, översikt
   
sivusto123
Ruokatorvi
   

Karcinom i matstrupen, ruokatorven karsinooma, carcinoma

Skivepitelkarcinom är den vanligaste maligna tumören i matstrupen. Den utgör ungefär 95% av alla cancertyper i matstrupen. Denna typ av cancer förekommer sällan före 50 års ålder. Vid 65 års ålder är den emmellertid ganska vanlig. Skivepitelkarcinom i matstrupen utvecklas i invasiv riktning från dysplastiska förstadier och in situ karcinom. Papillomavirus är också en tänkbar orsak till skivepitelkarcinom i matstrupen.

 


 

 
 
Accessibility Feedback