not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Carcinom i bröstet, översikt
   
sivusto123
Carcinom i bröstet, 40x
   
sivusto123
Carcinom i bröstet, 100x
   
sivusto123
Carcinom i bröstet, 400x
   
sivusto123
Maitorauhanen
   

Carcinom i bröstet

Snitt av mjölkkörtel. I snittet ser man endast några få normala körtelgångar (pilar). Största delen av bilden är fylld med elakartad adenocarcinomvävnad (invasoiva adenokarcinooma), som utgår från mjölkkörtelgångarna och infiltrerar den omgivande vävnaden och som uppvisar en viss grad av differentiering. Runt körtelgångarna ses stroma av bindväv. Blodkärlen är välfyllda med blod. Fettceller syns som tomma bollar.
40x, H&E.

 
 
Accessibility Feedback