not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Carcinom i bröstet, översikt
   
sivusto123
Carcinom i bröstet, 40x
   
sivusto123
Carcinom i bröstet, 100x
   
sivusto123
Carcinom i bröstet, 400x
   
sivusto123
Maitorauhanen
   

Carcinom i bröstet

I carcinomet, som utgår från mjölkkörtelgångarna, ser man mitoser (pilspets). Kriterierna för malignitet är uppfyllda.
400x, H&E.


 
 
Accessibility Feedback