not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Fibrosarkom, översikt
   
sivusto123
Fibrosarkom, 40x
   
sivusto123
Fibrosarkom, 100x
   
sivusto123
Fibrosarkom, 400x
   

Fibrosarkom

Fibrosarkom (Fibrosarkooma) till vänster med malign vävnad, som har invaderat den tvärstrimmiga muskulaturen (Poikkijuovainen lihas) till höger i bilden.
40x, H&E.

 
 
Accessibility Feedback