not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Fibrosarkom, översikt
   
Fibrosarkom, 40x
   
Fibrosarkom, 100x
   
Fibrosarkom, 400x
   

Fibrosarkom

De maligna cellerna bildar fiskbensliknande strukturer. Både celler och kärnor varierar i form och storlek. Mitoser förekommer rikligt.
400x, H&E.