fi se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Sarkom i glatt muskulatur
   
sivusto123
Sarkom i glatt muskulatur, 40x
   
sivusto123
Sarkom i glatt muskulatur, 200x A
   
sivusto123
Sarkom i glatt muskulatur, 200x B
   
sivusto123
Sileä lihas
   
sivusto123
Kohtu
   

Sarkom i glatt muskulatur, sileälihassarkooma

Sarkom i livmodermuskulatur som bildar virvlar (pilspetsar). Graden av malignitet bestäms av mängden mitoser.
H&E.

 
 
Accessibility Feedback