not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Appendicit, översikt
   
sivusto123
Appendicit, 20x
   
sivusto123
Appendicit, 40x, A
   
sivusto123
Appendicit, 40x, B
   
sivusto123
Appendicit, 200x, A
   
sivusto123
Appendicit, 200x, B
   

Appendicit

I lumen (stjärna) syns framför allt neutrofila granulocyter men också andra inflammatoriska celler. 40x, H&E.


 
 
Accessibility Feedback