not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Appendicit, översikt
   
Appendicit, 20x
   
Appendicit, 40x, A
   
Appendicit, 40x, B
   
Appendicit, 200x, A
   
Appendicit, 200x, B
   

Appendicit

Neutrofila granulocyter förekommer i slemhinnans yt- och körtelepitel (pilar). Dessutom är en del av epitelet inflammerat.
200x, H&E.