not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Appendicit, översikt
   
sivusto123
Appendicit, 20x
   
sivusto123
Appendicit, 40x, A
   
sivusto123
Appendicit, 40x, B
   
sivusto123
Appendicit, 200x, A
   
sivusto123
Appendicit, 200x, B
   

Appendicit

I slemhinnan (limakalvo) syns rikligt med neutrofila granulocyter. Dessutom har delar av epitelet förändrats, dvs. inflammerats. Neutrofila granulocyter har trängt in i muskelväggen (lihaskerros) och i den omgivande fettvävnaden i serosan.
40x, H&E. 


 
 
Accessibility Feedback