fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
Etusivu polku Ihmisyksilön kehitysbiologia polku Sukusolujen muodostuminen
taso 2

Sukusolujen muodostuminen

Sukusolut ovat peräisin alkuitusoluista (primordial germ cells), jotka muodostuvat toisen raskausviikon aikana epiblastien muodostamasta alkiokerroksesta. Alkuitusolut  liikkuvat ensin ruskuaispussin seinämään. Sieltä ne vaeltavat edelleen neljännellä raskausviikolla kohti kehittyviä sukupuolirauhasia, saapuen sinne viidennen raskausviikon loppuun mennessä. Vaelluksensa aikana ja sukupuoliharjanteelle saavuttuaan alkuitusolut jakaantuvat mitoosin avulla. Kuvassa alkuitusolut ovat asettuneet ruskuaispussiin seinämään valmistautuen vaellukseen (neljännen viikon alku). Sukupuolirauhasten kehittymiseen tarvitaan myös ravintoa antavia somaattisia soluja.

 
 
Saavutettavuusseloste