not available not available
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Urinledare, 2
   
sivusto123
Urinledare, 3
   

Urinledare, virtsanjohdin, ureter

Ljusmikroskopisk bild av urinledare från kanin. H&E.

vit pil = ven
svart pil = artär
vit pilspets =  kapillär
svart pilspets = övergångsepitel

 
 
Accessibility Feedback