fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Cellmembranet polku Cell-celladhesion
klass 2

sivusto123
Kontakter mellan celler,
   
sivusto123
Vidfästning
   

Cell-celladhesion

I flercelliga organismer kan cellerna bilda kontakter med varandra. Dessa cell-cell-kontakter är viktiga bl.a. för organ- och vävnadsbildning. De flesta organsystem täcks av ytvävnader, vilkas celler måste hållas mycket tätt ihop.

Epitelvävnaderna har många olika typer av cell-cell-kontakter. Huden, som  är organismens största organ, består av ett tjockt flerskiktat skivepitel. Huden är utsatt för starkt slitage och uttänjning.

En annan typ av epitel behövs t.ex. på tarmkanalens inre yta. Genom det enskiktade cylindriska epitelet transporteras alla våra näringsämnen inåt via en s.k. selektiv transport.
Det är viktigt att ingenting läcker ut eller in mellan epitelcellerna. Detta förhindras av tight junctions.

Bilden visar cell-cell-kontakterna mellan två cylindriska tarmepitelceller. Epitelcellerna fäster dessutom med hemidesmosomer vid basalmembranet, som syns som en vinröd linje under cellerna.
Översätt bildtext: Mikrovillus; Tight junction; Terminal web; Desmosom; Gap junction; Hemidesmosom.

 
 
Accessibility Feedback