not available not available
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Överhud, 1
   
sivusto123
Överhud, 2
   

Överhud, orvaskesi, epidermis

Tjock hud från fotsula. H&E.
1 = stratum basale (tyvikerros)
2 = stratum spinosum (okasolukerros)
3 = stratum granulosum (jyväiskerros)
4 = stratum lucidum (kirkassolukerros)
5 = stratum corneum (marraskesi)

 
 
Accessibility Feedback