fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
taso 2

sivusto123
Solun pää
   
sivusto123
Sormimaisia ulokkeita
   

Lihas-jänneliitos (eli MTJ eli myotendous junction)

Lihas-jänneliitos rakentuu aktiinifilamenttien päistä, aktiinia sitovista proteiineista, jotka niputtavat aktiinit yhteen, proteiineista, jotka liittävät aktiinifilamenttiniput sarkolemmaan, transmembraanisista proteiineista, jotka liittyvät ekstrasellulaarisiin rakenteisiin, tyvikalvosta ja proteiineista, jotka liittävät tyvikalvon kollageenipitoiseen matriksiin sen ulkopuolella.

 
 
Saavutettavuusseloste