not available not available
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Meissners känselkropp,



Hud med Meissners känselkroppar (wm eller W-M). H&E.
D = läderhud (dermis)
1 = stratum basale = i detta lager sker celldelningarna
2 = stratum spinosum
3 = stratum granulosum
4 = stratum corneum
Sg = svettkörtelgång.

 
 
Accessibility Feedback