not available not available
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Ileum, 3
   
sivusto123
Ileum, 4
   
sivusto123
Ileum, 5
   

Ileum,

 

Ileum. H&E.
V = villi som bekläs av cylindriskt epitel. Bägarcellerna syns som tomma bollar i epitelet.
Lp = lamina propria med enstaka glatta muskelfibrer (m)
Lk = Lieberkühns kryptor
Sm = submucosa
Mm = muscularis mucosa

 
 
Accessibility Feedback