fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
taso 2

sivusto123
Aivolisäke, etulohko, H&E-värjäys
   
sivusto123
Aivolisäke, keskilohko, H&E-värjäys
   

Adenohypofyysi

Adenohypofyysin perussolukosta, pars distaliksesta, voidaan löytää viisi erilaista solutyyppiä, joista kukin tuottaa omaa hormoniaan.

  • Somatotrooppi tuottaa kasvuhormonia ja muodostaa noin 50 % etulohkon soluista. GHRH (growth hormone-releasing hormone) ja somatostatiini säätelevät kasvuhormonin eritystä somatotroopeista. Solut ovat keskikokoisia, ovaalinmuotoisia, tuma on keskellä solua ja solulimassa on eosinofiilisiä vesikkeleitä.

  • Laktotrooppi tuottaa prolaktiinia ja niitä on vajaa viidennes etulohkon soluista. Ne ovat suuria, polygonaalisia soluja. Varastointivaiheessa solulimassa on asidofiilisiä rakkuloita, mutta niiden erityksen jälkeen solulima ei värjäydy. Raskaus- ja imetysaikana nämä solut kasvavat niin paljon, että aivolisäke kasvaa kokoa.

  • Korikotrooppi tuottaa kortikotropiinia ja niitä on vajaa viidennes soluista. Polygonaaliset, keskikokoiset solut värjäytyvät basofiilisesti ja kortikotropiinin esiasteen vuoksi voimakkaasti myös PAS-reagentilla.

  • Gonadotrooppi tuottaa FSH- ja LH-hormoneja ja niitä on noin 10 % soluista. Solut ovat pieniä ja ovaalinmuotoisia ja värjäytyvät voimakkaasti basofiilisillä väreillä ja PAS-reagentilla. Hypotalamuksen GnRH (gonadotropin-releasing hormone) säätelee FSH:n ja LH:n eritystä.

  • Tyrotrooppi tuottaa tyreotropiinia ja niitä on noin 5 % soluista. Solut ovat suuria ja polygonaalisia, niiden sytoplasma värjäytyy basofiilisesti ja PAS-reagentilla. Hypotalamuksen TRH (thyrotropin-releasing hormone) säätelee tyreotropiinin eritystä tyrotroopeista sekä prolaktiinin eritystä laktotroopeista.

Pars intermedia ympäröi etulohkon ja takalohkon rajalla pieniä onteloita, joiden merkitystä ei vielä tunneta. Niiden sisältä löydetään kuitenkin usein solujen jäänteitä. Muissa lajeissa pars intermediassa on basofiilisiä soluja, jotka tuottavat melanosyyttien pigmenttituottoa stimuloivaa MSH, mutta ihmisessä niiden tehtävää ei tunneta.

Pars tuberalis on aivolisäkkeen vartta pitkin kulkeva adenohypofyysin uloke. Siinä on huomattavan paljon hypotalamuksesta tulevia verisuonia. Solut ovat järjestäytyneet verisuonien ympärille ja reagoivat immunovärjäyksessä ACTH-, FSH ja LH-vasta-aineille.

 
 
Saavutettavuusseloste