not available se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

Varningsmärken

Bilden visar skyddsmärkning. E = explosivt; O = oxiderande; F = lättantändligt; F+ = ytterst lättantändligt; T = giftigt; T+ = ytterst giftigt; Xn = skadligt; Xi = retande; C = frätande; N = skadligt för miljön; Strålningsfara; Biohazard.

 
 
Accessibility Feedback