fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Sfingolipider

Sfingolipiderna har en mycket komplicerad struktur.
I grundstrukturen ingår sfingosin eller ett derivat därav
samt dessutom en polär sidokedja, som kan vara både stor och komplicerat byggd. Bilden visar exempel på detta. 

Sfingolipider förekommer främst i hjärnan och nervväv- naderna. Sfingomyelinerna är viktiga sfingolipider.

Översätt bilden: Sfingosin; Ceramid; Sfingomyelin

De neutrala glykosfingolipiderna är en annan viktig grupp. De innehåller en eller flera neutrala socker- grupper, vilket gör att de saknar elektrisk laddning. Cerebrosiderna hör till denna grupp. De innehåller galaktos eller glukos. 

En tredje grupp utgörs av de sura glykosfingolipiderna, som ofta kallas gangliosider. De innehåller sialsyra, som gör den polära ändan negativt laddad. Gangliosi- derna förekommer främst i hjärnans grå substans. Tay-Sachs' sjukdom är en recessiv genetisk sjukdom, som förekommer framför allt bland judar. Den beror på en mutation i ett lysosomalt enzym och leder till att gangliosid GM2 inte bryts ner utan anlagras i hjärnan.

 
 
Accessibility Feedback