fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Membranens kretslopp polku Det endoplasmatiska nätet polku Slätt endoplasmatiskt retikel (sER)
klass 2

sivusto123
EM bild av sER
   

Slätt endoplasmatiskt retikel (sER)

Det släta endoplasmatiska retiklet (sER) förekommer rikligt i celler, som syntetiserar steroider och andra fettämnen såsom leverceller, celler i binjure-barken, gulekroppens celler och Leidigs celler i testes.

I sER bildas material för lipidmembranerna. De enzymer, som syntetiserar lipiderna, ligger på sER:s cytoplasmatiska sida.

sER har förmåga att binda och lagra höga halter av Ca++-joner.
I den tvärstrimmiga muskulaturen finns ett sER, som kallas sakroplasmatiskt retikel. Det sarkoplasmatiska retiklet kan snabbt frigöra Ca++-joner i samband med muskelkontraktionen.

I leverns sER omvandlas giftiga, fettlösliga substanser till vattenlösliga produkter, som kan utsöndras i urinen. Denna avgiftning kallas detoxifikation.

I celler, som syntetiserar stora mängder protein, är sER beläget mellan rER och Golgi-apparaten. Här förs de nyligen syntetiserade proteinerna, inneslutna i membranblåsor, från rER till Golgi. Cisternerna i sER är rör- eller tubformade.

Bilden visar rER (1) och sER (2). Ribosomer lossnar från membranerna vid punkt 3. Fria ribosomer (4) syns också. De fria ribosomerna syntetiserar proteiner, som behövs i cytoplasmat, kärnan, mitokondrierna och peroxisomerna.

 
 
Accessibility Feedback