fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Transposoner

Med begreppet transposon (hoppande gen, jumping gene) förstås DNA-sekvenser, som är rörliga, dvs de kan fogas in på nya platser i kromosomerna. Transposoner kan röra sig inom en individ eller mellan olika individer genom s.k. transposition
Bakterier har olika transposonerande element:
1. insertionssekvenser
2. transposoner
3. konjugativa transposoner
4. vissa virus såsom Mu 

 

Hoppande gener består vanligen av över 2000 nukleotidpar och de innehåller en eller flera gener. Hos bakterier innehåller de ofta gener för resistens mot antibiotika. Gensekvenserna i transposonernas ändor är sådana att de kan fogas in i den nya värdorganismens kromosomer och bli en del av dess genom. Hoppande gener åstadkommer ofta genetiska störningar i och med att de integreras mitt in i en gen eller i dess promotorområde. Detta är en form av biologiska mutagener. Transposonerna och insertionsskvenserna bär med sig gener för transposas-enzym samt terminala "revers repeating units", som består av mellan 20 och 1000 baspar. Både "revers repeating units" och transposas-enzym behövs vid transpositionen. 

Ifall de transposonerade elementen är små och bär med sig endast de gener som behövs för själva transpositionen så kallas de insertionssekvenser. Insertionssekvenserna består av ca 1000 nukleotider och de intergreras i specifika genomområden. Insertionssekvenser förekommer både i det kromosomala DNAet och i plasmid-DNA.

 

 

 
 
Accessibility Feedback