fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Transformation

Med begreppet transformation förstås överföring av genetiskt material från en cell till en annan. Rena DNA molekyler överförs. För att kunna mottaga DNA bör mottagarcellen vara kompetent. Med begreppet kompetens förstås en genetisk egenskap. Många olika proteiner är involverade i transformationen. De behövs vid bindningen och modifieringen av DNAet. Vissa bakterier är naturligt kompetenta medan andra kan göras kompetenta under laboratorieförhållanden. Cellerna görs då permeabla för DNA-fragment. 

Under transformationen binder de kompetenta bakterierna lösa, lineära DNA-fragment, som frigjorts från givarcellens spjälkta genom. DNA-fragmenten binds till mottagarcellens DNA-receptorer, som finns på ytan. En mottagarcell tar vanligen upp endast en eller några få DNA-fragment. DNA-fragmentet förs in i cellen antingen som dubbel- eller enkelsträngat och de integreras i mottagarcellens genom via genetisk rekombination med hjälp av RecA-proteiner. 


Både bland gram-negativa och gram-positiva bakterier finns bakterier, som är naturligt kompetenta för transformation. Inom ett och samma släkte är endast vissa stammar eller arter kompetenta. Under laboratorieförhållanden kan man transformera bakterier med olika metoder (bl.a. elektroporation och lipofektion), varefter de förmår mottaga även cirkulärt plasmid-DNA. Plasmidvektorerna, som används vid transformation, innehåller vanligen en selektionsmarker (gen), som underlättar selektionen av rekombinanter. 

 
 
Accessibility Feedback