fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

sivusto123
Proteasomer
   

Cykliner

Cykliner är proteiner som expresseras i cellen endast under vissa speciella cellcykelfaser och som reglerar cellcykelns olika faser. De reglerar cellcykeln genom binda till cyklinberoende kinaser (CDK), vilket leder till att CDK aktiveras. Cyklinerna sönderdelas proteolytiskt med hjälp av proteasomer under mitosen. Bilden visar olika cykliner under cellcykeln. Den mörklila färgen visar vilken cyklin som är aktiv.
Bildtext: Cyklin D; Cyklin E; Cyklin A, Cyklin B. 

Cyklinerna indelas i två klasser:
1. G1-cyklinerna förekommer under G1-fasen och påverkar övergången från G1-fas till S-fas.
2. De mitotiska cyklinerna expresseras under G2-fasen och för själva mitosen framåt.
G1-cykliner, som bundits till CDK, sätter igång produktion av proteiner som behövs för DNA-replikationen. Hit hör bl.a. DNA-polymeras och histoner.

Mängden mitotiska cyklinerna ökar under G2-fasen och de binds till CDK, varvid ett MPF-komplex (M-phase Promoting Factor) bildas. MPF aktiveras av andra enzymer. I sin aktiva form för MPF mitosen framåt. MPF inaktiveras under mitosens anafasstadium.

 

 
 
Accessibility Feedback