fi se
not available 2 3
www.solunetti.fi
klass 2

sivusto123
Primära cellodlingar, bilder
   

Primära cellodlingar

Primära cellodlingar startas från animala vävnader. Man använder ofta hudvävnad eller hela embryon. Embryonala vävnader är lättare att sönderdela än vävnader från en vuxen individ. Man sönderdelar vävnaderna mekaniskt med hjälp av olika proteaser i närvaro av kalciumbindande kemikalier. Detta gör att bindningarna mellan cellerna bryts ner. På detta sätt får man en cellsuspension ur vilken man avskiljer olika celltyper med hjälp av en homogenisator.

 

Primaarisoluviljelmä saa alkunsa eläimen kudoksesta. Kudoksena käytetään yleensä ihoa tai kokonaisia alkioita, joiden kudokset on helpompi hajottaa yksittäisiksi soluiksi kuin aikuisen yksilön kudokset. Kudos hajotetaan mekaanisesti erilaisten proteaasien ja kalsiumia sitovien kemikaalien läsnäollessa, jolloin solujen väliset sidokset hajoavat. Näin saadaan aikaan solususpensio, josta voidaan haluttaessa erottaa tietty solutyyppi soluerottelumenetelmien avulla. 

Den vanligaste celltypen i en primärodling är fibroblasten, som kan differentiera till många olika celltyper efter rätt stimulus. En fibroblast kan differentera till en bindvävscell, en muskelcell eller en fettcell. Celler, som härstammar från en primära odlingslinger, delar sig mellan 50 och 100 gånger. Därefter dör de genom normal apoptos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback