fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Forskning polku Cellodling polku Odling av animala celler
klass 1

Odling av animala celler

I laboratorieförhållanden växer animala celler på fasta ytor. Detta är naturligt enär de normalt bildar vävnader och organ och därför står i kontakt med varandra via olika cellulära kontakter. Cellerna är också hela tiden i kontakt med extracellulär matrix, som på sitt sätt binder cellerna samman. Cellerna kan också fästa vid varandra med hjälp av receptorer.

 

När man odlar animala celler använder man som underlag glas eller behandlad plast, som på sin yta har negativt laddade grupper (t.ex. SO32-). Under odlingen avger cellerna kollagen och andra extarcellulära komponenter, som binder till odlingsskålens ytor och som på sätt och vis tjänar som bryggor mellan cellerna och odlingsskålen.

Vissa cancerceller kan odlas i suspension på grund av att de förlorat sin normala tillväxtkontroll.

 

työskentelyä

 
 
Accessibility Feedback