not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Primära cellodlingar, bilder


mekaaninen hajoitusMekanisk sönderdelning av vävnad. Bilden visar binjure från gris.
Man tar till vara cortex-vävnaden.

liuoksen imeminen
Här suger man bort buffertlösningen med pipett.


kudoksen hajoitusta suspensoimalla
Här sker den slutliga dissosieringen till enskilda celler.
Man använder kollagenas och arbetar med pipetten.  
 
Accessibility Feedback