fi se
not available 2 3
www.solunetti.fi
klass 3

Primära cellodlingar

 

Det finns två typer av primära cellodlingar.
Massodligar bygger på att man tillför stora mängder celler, som fäster vid odlingskärlets botten och bildar ett enhetligt lager av celler. Största delen av cellerna dör men de som överlever växer och delar sig hela tiden samt bildar till slut ett enskiktat cellager i odlingsskålen.
 

Vid s.k. klonodlingar tillför man en så liten mängd celler till odlingsskålen att varje cell överlever. De enskilda cellerna förökar sig och bildar kloner. Cellerna i varje klon härstammar från en enda cell.  

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback