fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Fettsyrornas beta-oxidation i mitokondrierna

Fetter utgör den mest koncentrerade formen av energi i en organism. Fett innehåller dubbelt så mycket energi jämfört med samma mängd kolhydrat eller protein. Fettnedbrytningen börjar genom att fetterna spjäklas till fettsyror och glycerol.

Översätt bilden: triglycerid; glycerol; fettsyror
Glycerol oxideras till glyceraldehyd-3-fosfat, som kan användas antingen inom energiproduktionen (ca 5 % av triglyceridernas energi-innehåll) eller för syntes av glukos (glukogenesen).  

Fettsyrorna oxideras i mitokondrierna vid en s.k. β–oxidation. Först aktiveras fettsyrorna på mitokondriernas yttermembran genom att tillfoga coenzym A (CoA) till karboxylsyragruppen. På så sätt bildas acyl-CoA, som vandrar genom mitokondriens innermembran med hjälp av aktiv transport. Detta sker på grund av att acyl-CoA har olika uppgifter i cytoplasman (anaboliska uppgifter) och i mitokondrierna (kataboliska uppgifter). I mitokondriens matrix "klipps" fettsyrorna ner till molekyler som består av två kolatomer (acetyl-CoA). Acetyl-CoA oxideras vidare i citrosyracykeln.  
Översätt bilden: mitokondrie; β–oxidation; lager; (då det finns för mycket glukos)

 

 

 
 
Accessibility Feedback