fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

Kemotaxi

 

Vid kemotaxi består retningen en kemikalie. Kemikalien kan vara antingen tilldragande eller frånstötande. Cellen reagerar på retningsgradienten medan den rör sig. Cellens rörelser blir riktade: antalet "runs" ökar och antalet "tumbles" minskar. Cellen rör sig antingen mot eller bort från det kemiska ämnet (retningen).

 

Förändringar i den kemikaliska miljön ger upphov till en signalrutt, där flera proteiner ingår. Det är fråga om en för bakterier typisk tvådelad reglering. Den består av sensoriska proteiner, som finns på cellmembranent, och responsproteiner i cytoplasma. Sensorproteinet är ett kinas, som autofosforyleras då cellen identifierar den utifrånkommande signalen. Därefter flyttas fosfatgruppen till responsproteinet, som aktiveras och binds direkt till proteiner, som är kopplade till ciliernas rörelser. Bindningen påverkar ciliernas rotation och via detta bakteriens rörelser.

 

 
 
Accessibility Feedback