fi se
not available 2 3
www.solunetti.fi
klass 3

Stamceller

Cellerna i en vuxen individs benmärg är en lovande källa för stamceller. Dessa celler bildar normalt våra blod- och benmärgsceller. Nu undersöker man om dess celler också skulle kunna differentiera till andra typer av celler. Inom den moderna medicinen används redan transplantation av stamceller från benmärg vid behandlingen av vissa sjukdomar. Stamceller finns också i navelsträngen hos nyfödda barn. Denna stamcellskälla kan möjligen också användas i framtiden. För att behålla sin ospecialiserade status och sin förmåga till differentiering krävs vissa odlingsomständigheter t.ex. rätta tillväxtfaktorer och rätt sammansättning på det extracellulära matrixet. Man tror också att stamceller behöver direkt kontakt med speciella "vårdarceller".  

Det pågår aktiv forskning runt stamceller. Man tror att man skall kunna bota många svåra sjukdomar med hjälp av stamceller, t.ex. Parkinsons och Alzheimers sjukdom, olika nerv- och muskelsjukdomar samt diabetes. Idag är det möjligt att odla celler och vävnader i laboratorier. I framtiden hoppas man kunna odla hela organ.

Användningen av stamceller innebär således stora möjligheter inom medicinen. I många länder förekommer emellertid både etiska och lagstadgade hinder för stamcellsforskning. Det är speciellt användningen av människoembryon inom den medicinska forskningen som vara problematisk och väcker heta diskussioner. Man diskuterar frågan huruvida ett embryo på blastocyststadiet kan anses vara en mänsklig individ.

 
 
Accessibility Feedback