fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

sivusto123
Belt-desmosom
   
sivusto123
Desmosom
   

Cadheriner

Cadheriner är glykoproteiner, som förmedlar kalcium-beroende cell-cell bindningar, och deltar i förmedlingen av signaler från intercellulär matrix till cytoplasma. Cadheriner förmedlar vanligtvis homofila bindningar. Det vill säga bildning mellan två celler av samma typ och med samma typer av cadheriner. Dessutom utgör cadherinerna delar av zonula adherens och desmosomerna.

Liksom selektiner och immunoglobuliner består cadherinderna av många olika domäner, som bildar parallella dimerer på cellen yta. Kalcium binder till de domäner som finns på cellens utsida till varandra och stabiliserar på så sätt molekylen. Molekylens cytoplasmatiska del växelverkar med cytosolens proteiner, cateniner, som förenar cadheriner med cellskelettet och dessutom förmedlar signaler, som kommer utifrån in i cytoplasmat.

Cadheriner antas ha en betydande roll vid cellernas vidfästning. De svarar för en stor del av celldifferentieringen i de embryonala groddbladen. Störningar i cadherinerna antas också ha stor betydelse då elakartade tumörer metastaserar. Många cancertyper såsom bröst-, prostata- och tjocktarmscancer, som alla är av epitelial typ, har onormalt låga E-cadherinhalter.

 

 

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback