fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

sivusto123
Elektronmikroskopisk bild av cell-cell kontakter
   

Desmosom

Desmosomer förekommer främst i epitel, som bör tåla hård yttre påfrestning.
Desmosomer kallas också adherent junctions och de är förankrade vid cytoskelettet.
Vid desmosomen är de intilliggande cellmembranerna parallella och något förtjockade.

 

  

 

Översätt bildtext: desmosom; intermediära filament

Mellan cellmembranerna i en desmosom finns ett 30 nm brett område. Förtjockningarna beror på skivformade bildningar (= attachment plaque), som består av filament och ligger på cellsidan.

Tonofilament, som hör till cytoskelettets intermediära filament, fäster cellmembranet vid cytoskelettet genom att bilda öglor genom attachment plaque.

Från de båda cellmembranerna löper tunna filament in i det intercellulära området. På dessa filament finns många olika adhesionsproteiner (bl.a. kadheriner och desmogleiner).

 

 
 
Accessibility Feedback