fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

sivusto123
Elektronmikroskopisk bild av cell-cell kontakter
   

Belt-desmosom, vyöliitos, belt desmosom


               

Översätt bild: belt-desmosom; aktinfilament

Belt-desmosomerna (Zonula adherens) ligger vanligtvis tätt under tight junction i epitelet. Kontraktila mikrofilament (= aktinfilament) fäster vid belt-desmosomerna. 
Kontraktionen kräver energi från ATP samt dessutom närvaro av Ca++ och Mg++ .

Belt-desmosomernas uppgifter:
1. att åstadkomma båg- och rörformade epitelstrukturer 
2. att tillfälligt täcka öppningar, som uppstått då epitelvävnad skadats eller dött
3. att fungera som ett mekaniskt band eller bälte i epitelet

Belt-desmosomen byggs upp av transmembrana proteiner, kadheriner. På cellsidan kopplar kadherinerna till katenin. Ett kadherin-katenin-komplex bildas. Katenin kopplar vidare till aktinin i cytoskelettet.

 
 
Accessibility Feedback