fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

sivusto123
Framställning av monoklonala antikroppar
   

Hybridceller

Med begreppet hybridceller avser man fusionerade celler från olika ursprung. Cellfusionen igångsätts genom att behandla cellerna med polyetylenglykol eller med vissa virus, vars hölje innehåller glykoproteiner som förmedlar membranfusion. När cellmembranerna fusionerar bildas en s.k. heterokaryon, vilket innebär att de båda ursprungscellernas kärnor delar på samma cytoplasma. Ifall man låter heterokaryonen dela sig uppstår hybridceller med en kärna, som innehåller kromosomer från båda ursprungscellerna.  

Hybridceller används allmänt inom cellbiologisk forskning. När man undersöker somatiska cellers genetik kan man lokalisera gener till vissa kromosomer genom att använda hybridceller från två olika däggdjursarter (t.ex. gnagare och människa).

 

För att producera monoklonala antikroppar in vitro används s.k. hybridomceller dvs. fusionerade B-lymfocyter och maligna myelomaceller. Monoklonala antikroppar används mycket inom cellbiologisk forskning. Med hjälp av dem kan man lokalisera önskade proteiner i celler eller cellfraktioner. Även för rening av proteiner och inom diagnostiken och för terapeutiska behov används monoklonala antikroppar. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback