not available se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Framställning av monoklonala antikroppar

Med begreppet monoklonal antikropp menar man en antikropp som är specifik för en enda epitop på en antigen. En monoklonal antikropp härstammar från en enda B-lymfocyt och är produkten av en cellulär klon. B-lymfocyter växer endast en begränsad tid in vitro. För att kunna producera monoklonala antikroppar använder man sig av kostgjorda cellhybrider. I dessa hybridomceller kombineras den önskade B-lymfocyten med en malign myelomcell, som delar sig konstant.

 

Produktionen av monoklonala antikroppar inleds med att immunisera en mus med en önskad målantigen. Man låter musen producera antikroppar och efter en tid opererar man bort mjälten och dissocierar den till enskilda celler. Dessa celler fusioneras med myelomceller vilket leder till hybridomceller. Man sållar fram hybridomcellerna från de ofusionerade cellerna genom att använda selektiva medier, som endast hybridomcellerna kan växa i.

 

Mjältens lymfocyter har förmåga att producera antikroppar mot olika epitoper i samma antigen. Man odlar därför varje enskild hybridomcell till en subklon, skilt från varandra. Sedan testas varje klon. Subklonen, som producerar den önskade antikroppen, odlas vidare in vitro eller i ett lämpligt försöksdjur. På detta sätt kan man producera stora mängder antikroppar.

 

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback