fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 3

Fotosystem

I vissa fall kan fotosystem I fungera självständigt (s.k. cyklisk fotofosforylering), varvid endast ATP uppstår. Vid cyklisk fotofosforylering återvänder elektronerna från den primära elektronmottagaren via cytokrom b6f-komplexet och plastocyanin till reaktionscentrum.

Valet av elektronrutt beror på halten av ATP och NADPH i kloroplasten. Då fotosystem II och I fortgår samtidigt strömmar elektroner lineärt från fotosystem II till fotosystem I, varvid ATP och NADPH bildas i ungefär lika stora mängder. Koldioxidassimilationen i Calvins cykel använder emellertid mer ATP än NADPH. Detta leder till att halten NADPH stiger i kloroplasten. På grund av detta övergår fotofosforyleringen tillfälligt till den cykliska rutten tills halten ATP är tillräckligt hög. Samtidigt produceras ATP för cellens andra reaktioner.   

Vid den cykliska fotofosforyleringen bildas inte NADPH och inte heller syre. Den kemiosmotiska ATP-syntesen sker med samma mekanismer i den lineära och den cykliska elektroncykeln.

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback