fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
klass 1

Fotosyntesen

Allt liv på jorden bygger på solenergi, som fångas upp av de fotosyntetiserande organismerna. Kloroplasterna omvandlar ljusets energi till kemisk energi och lagrar den i form av olika organiska molekyler, främst socker.

Man indelar alla organismer i två grupper:
1. Autotrofa organismer - kallas biosfärens producenter
2. Heterotrofa organismer - kallas biosfärens konsumenter

Autotroferna använder enbart luftens koldioxid som oorganisk kolkälla. Som utgångsmaterial vid syntesen av organiska föreningar behöver autotroferna dessutom vatten och olika mineraler från jordmånen. Växterna är fotoautotrofa organismer. De omvandlar ljusets energi till kemisk energi i samband fotosyntes av organiska föreningar.
De en- och flercelliga algerna och vissa prokaryoter räknas också till fotoautotroferna (cyanobakterierna, purpurbakterierna och de gröna svavelbakterierna).


Med termen kemoautotrofi förstås en process där koldioxid används som kolkälla men energin kommer från oxidering av oorganiska föreningar. Kemoautotrofi förekommer endast hos prokaryoter och deras produktion av biomassa är liten.

Största delen av alla heterotrofa organismer, människan inberäknad, är kemoheterotrofer.  De är beroende av den kemiska energi som producerats av autotroferna.  Heterotroferna använder organiska föreningar som energikälla och som utgångsmaterial för sina biosyntetiska reaktioner. Ett undantag utgör de s. k. fotoheterotroferna  (vissa prokaryoter), som kan använda ljus som energikälla. 

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback