fi se
not available 2 3
www.solunetti.fi
klass 3

sivusto123
Immunofluorescens
   

Fluoroscensmikroskopi

Man använder olika många olika fluorescerande föreningar inom cell- och molekylärbiologisk forskning. Fluorokromen konjugeras (binds) kovalent till antikroppen. Den flourescerande antikroppen kan därefter användas för att lokalisera ett visst protein (eller en antigen) i cellen. Tekniken kallas immunoflourescens. 

 

Fluorokromer kan användas på många olika sätt. Man kan t.ex. lokalisera specifika sekvenser i DNA och RNA (fluorescence in situ hybridization). Man kan också visualisera olika inrecellulära processer i realtid.  

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback