fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 1

Immunofluorescens

Med immunofluorescensteknik  är det möjligt att påvisa olika proteiner eller antigener i fixerade celler eller vävnadssnitt. Man använder antikroppar som är märkta med fluorescerande märkämnen eller fluorokromer. Vanliga fluorokromer är fluorescein och rodamin, som absorberar kortvågigt UV-ljus. Fluorokromerna emitterar (avger) ljus med längre exitationsvåglängd. Detta är synligt i fluorescensmikroskop eller konfokalmikroskop.


Immunofluorescensfärgning kan göras på två sätt:
1. med en direkt metod
2. med en indirekt metod.

Genom att använda olika sekundära antikroppar med olika fluorokromer, kan man lokalisera mer än en antigen i ett och samma snitt. Det finns många olika metoder för märkningen och de används på olika sätt. Ett exempel på en allmän märkningmetod är Biotin-avidin systemet. Den går ut på att många märkta avidinmolekyler binds vid den biotinylerade primära antikroppen. Man tillämpar en s.k. smörgåsteknik, där den biotinylerade primära antikroppen först binds till avidin och därefter fogar  man märkt biotin till avidinet. Tekniken är mycket känslig.

 

solun tukiranka

Bilden visar olika proteinfilament i cellens stödskelett. De har färgats med olika immunofluorescerande antikroppar. Kärnorna är blå. (bild, Mikko Nieminen)

 

 
 
Accessibility Feedback