fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 1

Ljusmikroskopi

Ett ljusmikroskop består av många linser. Med hjälp av linserna i kollektorn och kondensorn leds ljuset till objektet, som bör vara genomskinligt. 

Efter detta samlas ljuset åter och bilden förstoras med hjälp av objektiv och okular. Totalförstoringen är maximalt ca 1000 gånger.

Ljusmikroskopet upplösningsförmåga är som bäst 0,2 µm. Man kan öka förstoringen hur mycket som helst men upplösningsförmågan blir inte bättre.

Bilden visar: Öga, Okular, Objektiv, Kondensor, Kollektor

 
 
Accessibility Feedback